Bekendmaking aanvulling watervergunning voor het behouden van een hekwerk en een schapenhek nabij de Elspeterweg 53 te Vaassen

DeVaassengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking aanvulling watervergunning voor het behouden van een hekwerk en een schapenhek nabij de Elspeterweg 53 te Vaassen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waterschap Vallei en Veluwe heeft op 22 juni 2023 een vergunning verleend voor het behouden van een hekwerk en een schapenhek op de onderhoudsstrook van een oppervlaktewaterlichaam A, de Nieuwe Beek. Het gaat om de locatie ongeveer halverwege de Kortenbroekweg en de Sprengenkampweg te Vaassen, nabij de Elspeterweg 53 te Vaassen. Het kenmerk van deze watervergunning is Z2022-09-0261/D2022-12-1078. Naar aanleiding van een bezwaarprocedure en conform het advies van de bezwarenadviescommissie heeft het waterschap besloten tot de aanvulling van de motivering tot de verlening van deze watervergunning. Dit besluit is verzonden op 15 februari 2024 en heeft kenmerk Z2024-02-0004/D2024-02-0376.   Inzien van stukken U kunt het besluit en de daarbij behorende stukken inzien van 20 februari 2024 tot en met 2 april 2024 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11). Indien gewenst kan het besluit met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar vth@vallei-veluwe.nl. De stukken zullen u dan via e-mail worden toegezonden.   Bezwaar maken? Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.   Privacy Waterschap Vallei en Veluwe gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het waterschap kunt u vinden in onze privacyverklaring, deze vindt u op https://www.vallei-veluwe.nl/algemeen/privacy/   Vragen Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw Kaspers (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 22 88 45 44. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Van Bokhorst (juridisch-administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 21 16 48 57. Het nummer van het besluit is Z2024-02-0004/D2024-02-0376

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deVaassengids.nl op 20-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Vaassen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deVaassengids.nl
Redactie deVaassengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Vaassen
  2. f2ba626cc32ca3515db56156a8457bb3

Gerelateerde berichten